A-Okay Ontzorgt

Wat doet A-Okay Services?

A-Okay ondersteunt u in het administratieve proces, opdat u uw energie kunt richten op uw primaire zorgproces. A-Okay ondersteunt u bij de implementatie en de inrichting van uw administratie en helpt bij het onderhoud daarvan. Daarnaast ondersteunt A-Okay u bij het zorgdossier. Ondersteuningsplannen, rapportage en het opslaan van belangrijke documenten maken integraal onderdeel uit van de dienstverlening.

Want voor u geldt dat het systeem geen doel is maar een middel om het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor ons zijn een optimale inrichting en onderhoud van uw systeem uiteraard wél het primaire doel.

 

Samenwerking met Nedap ONS 

Speciaal voor zorgondernemers hebben wij als Businesspartner van Nedap Healthcare een Servicecontract ontwikkeld. Op deze wijze worden kleinere zorgondernemers ondersteund in hun administratieve proces met  het systeem “ONS”  als basis en onze kennis en ervaring als toevoeging. Hierdoor kunt u tegen een gunstig kostenniveau gebruik maken van dit bewezen en gebruiksvriendelijke systeem, inclusief onze ondersteuning bij uw administratieve processen.

De complexiteit en werklast voor kleine zorgondernemers vraagt om extra ondersteuning van de backoffice.

Wat biedt A-Okay Services

De dienstverlening van A-Okay Services richt zich op de volgende onderwerpen:

 • De uitvoering van het complete digitale berichtenverkeer voor de iWMO, de iJW, WLZ en de ZVW (thuiszorg). U zorgt voor een systeemcertificaat van VECOZO, wij bereiden op basis van uw registratie de declaratie/facturatie voor.
 • Het aanleveren van templates en koppelingen t.b.v. de facturering van cliënten met een PGB, cliënten met een particuliere financiering en cliënten die vanuit onderaannemerschap gefinancierd worden. Ook bij ongecontracteerde Thuiszorg wordt planning, registratie en facturatie voor u ingeregeld en afgehandeld.
 • Het voorbereiden van de maandelijkse/periodieke facturatie op basis van de meest recente regelgeving en tariefafspraken. U dient zelf zorg te dragen voor een juiste registratie in het systeem. Vervolgens faciliteren wij samen met u de validering van de productie en het genereren van de declaratie/facturatie vanuit het systeem.
 • Het verwerken van beleidsaanpassingen of veranderingen (tarieven, producten, jaarovergangen etc.) vanuit de centrale overheid, gemeenten, Justitie en/of verzekeraars.
 • Het snel en accuraat gegevens verstrekken t.b.v. de verloning van medewerkers op basis van de registratie in de “ONS” agenda. U bespaart zo accountantskosten.
 • Het beheren van de complete softwareapplicatie via Nedap Healthcare.
 • Het inrichten van het systeem volgens de voorwaarden van de betrokken overheden, justitie, gemeenten, verzekeraars etc.
 • De afhandeling van de facturen van de verbonden ZZP'ers; van gewerkte uren door de ZZP'er naar verificatie en vervolgens naar de betaling aan de ZZP'er.

Backoffice Ondersteuning

Zorg, Planning & Cliëntdossier


 • Inrichting van  het systeem “ONS” en het verzorgen van administratie, facturatie en declaratie incl. het VECOZO berichtenverkeer
 • Uitdraai van rapporten tbv gemeente
 • Aanlevering aan accountant van inzet medewerkers voor evt. verloning en productiegegevens van de geleverde zorg tbv jaarrekening etc.
 • Toegang tot het ECD (Elektronisch Cliënt Dossier)

Prijs Zorg & Planning Plus

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Zorg, Planning & Cliëntdossier (bestaande NEDAP-klanten)

U bent reeds klant bij NEDAP en wilt gebruik maken van het service model van A-Okay Services.

 • Alle dienstverlening van Pakket 1

Voor het gebruik van de software ontvangt u een aparte factuur van NEDAP.


Alle prijzen zijn exclusief btw.

Zorgcollectieven en Netwerken


Naast de afhandeling van de declaraties, facturaties van de geleverde zorgproducten naar de verzekeraars, gemeenten, etc. dragen wij ook zorg voor de afhandeling van de declaraties/facturatie richting de aangesloten ZZP'ers en andere partijen.

Randvoorwaarde is dat de participerende ZZP'ers en ondernemingen gebruik maken van het servicecontract van A-Okay Services.

De prijsstelling is afhankelijk van de vraagstelling die zeer divers kan zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op.
Wilt u ook een zorgeloze administratie?
Neem contact met ons op

Contact A-Okay Services

Adres: Locatie Arnhem
Telefoon: 026 - 82 00 256

Contact info

Adres: Locatie Leeuwarden
Telefoon: 06 - 53 802 097

Vanuit bovenstaande locaties ondersteunt A-Okay Services zorgondernemers in het gehele land.

U bent alleen nog maar verantwoordelijk voor de registratie van geleverde zorg en de inzet van uw medewerkers, hierin gefaciliteerd door ons systeem!

Waarom A-Okay

Verandering lijkt tegenwoordig de enige constante factor te zijn. Om succesvol te kunnen zijn en te kunnen blijven, moeten we snel en adequaat op de veranderende omstandigheden inspelen:

Wij zien dat met name kleine zorgondernemingen steeds meer moeite hebben met het goed inspelen op veranderingen op allerlei gebied. Regelgeving maar ook eisen op het gebied van facturatie en veiligheid op het gebied van bv dossiers veranderen vaak en snel. En dan spreken we nog niet over de verschillen tussen de verschillende gemeentes, zorgverzekeraars en andere financiers.

Grotere instellingen hebben een stafafdeling die dit soort zaken voor z’n rekening neemt maar u staat er bij al deze zaken alleen voor terwijl u zich het liefst met de zorg bezighoudt. Daarom bent u uw eigen zorgbedrijf juist gestart.

Het aantal andersoortige en kleinschalige zorgondernemingen neemt de laatste jaren sterk toe. Zowel zelfstandige ondernemingen als netwerken van ZZP-ers en kleine bedrijven Zij willen zich bezig houden met het leveren van diensten en zorgverleningsconcepten die onderscheidend zijn voor hun klanten.

In dit streven worden zij gedwarsboomd door de almaar toenemende administratieve druk en wet- en regelgeving. Bovendien is het aantal stakeholders sterk toegenomen waardoor er steeds meer verantwoording wordt gevraagd.

Wij zien het als onze taak deze ondernemende zorgverleners te ontzorgen, zodat zij zich bezig kunnen houden met hun primaire taak: Het leveren van onderscheidende zorgverlening. Alleen dan zullen zij succesvol zijn en overleven.

De voordelen van A-Okay

A-Okay Services - Vinkje  Kennis van de zorg
A-Okay Services - Vinkje  Verstand van bedrijfsvoering
A-Okay Services - Vinkje  Hart voor de zaak

Ons team

Drs. Walter Kienhuis

Drs. Walter Kienhuis

Partner

Achtergrond

Ik houd mij o.a. bezig met het definiëren en implementeren van innovaties en nieuwe organisatiemodellen en het verbeteren van het innovatie- en aanpassingsvermogen binnen zorgorganisaties.

Ik heb gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens heb ik verschillende functies vervuld bij leveranciers die zich bewegen op het snijvlak van organisatievraagstukken en ICT in de zorg.

Vanaf 2008 is ben ik actief als ondernemer in de zorg. In mijn rollen als managementteamlid, consultant en interim-manager heb ik ervaren hoe belangrijk het is om mensen te “raken”.

Walter

Lambert Ysbrandy MBA-H

Lambert Ysbrandy MBA-H

Partner

Achtergrond

Ik ben jarenlang verantwoordelijk geweest voor het primair proces en voor de ondersteunende processen bij grote en middelgrote organisaties. Mijn drive zit vooral in het behapbaar maken van die processen zodat de organisatie kan doen waar die voor is, het verlenen van goede zorg voor mensen die dat hard nodig hebben.

Daarnaast ben ik actief als consultant en interim-manager op verschillende plekken in het land. Altijd in de gezondheidszorg en altijd vanuit de innerlijke drang om de organisatie zo te richten en te ordenen dat medewerkers goed werk hebben en dat goede ondersteuning en support aan cliënten vanzelfsprekend is.

Lambert

Quotes Modern Toezicht

Governance is een professionele teamsport.

De moderne toezichthouder heeft veel weg van een kameleon. Hij moet zich aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden, vaak onzichtbaar zijn werk doen, maar juist heel erg zichtbaar zijn als het nodig is.

De moderne toezichthouder kijkt zowel op het dashboard als door de voorruit.

De moderne toezichthouder is een actief betrokken “weerwerker en tegenspreker”. (levert constructief weerwerk aan de bestuurder).

Klanten en Referenties

Een paar feiten

0
Medewerkers
0
Projecten
0
Zorgondernemers
0
Cliënten in beheer

Contact A-Okay Services

Adres: Locatie Arnhem
Telefoon: 026 - 82 00 256

Contact info

Adres: Locatie Leeuwarden
Telefoon: 06 - 53 802 097
Vanuit bovenstaande locaties ondersteunt A-Okay Services zorgondernemers in het gehele land.

A-Okay Services B.V.
KvK-nummer: 67227562
Bankrekeningnummer: NL84ABNA0523484186

Levering onder de voorwaarden van ICT Office©

Module Algemeen - Module ASP & SaaS